NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
15.00 – 16.00    Đón khách. Xem Triển lãm sưu tập áo dài Thiền Sen.
16.00 -  18.30   Cùng chia sẻ chủ đề VƯỢT QUA KHỔ ĐAU
18.30 – 19.00   Cầu nguyện bình an, thả Hoa Đăng trên hồ Chân Lạc
19.00 -  20.00   Thực dưỡng với ẩm thực chay.
20.00 -  21.00   Thiền Trăng với sự hướng dẫn của Master Ram đến từ Ấn Độ
                       Tạm biệt ra về
 

Leave a Reply.