NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
-  15.00 – 16.00    Đón khách. Xem Triển lãm sưu tập áo dài Quốc Hoa.
-  16.00 -  18.30   Cùng chia sẻ chủ đề ĐI QUA THẤT BẠI
-  18.30 – 19.00   Cầu nguyện bình an, thả Hoa Đăng trên hồ Chân Lạc
-  19.00 -  20.00   Thực dưỡng với ẩm thực chay.
-  20.00 -  21.00   Thiền Trăng với sự hướng dẫn của Master Ram đến từ Ấn Độ
                          Tạm biệt ra về 
 


Comments
Leave a Reply