NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
- 15.00 – 15.30   Khai mạc chương trình Đêm Thiền Trăng
- 15.30 -  17.00   Câu chuyện “ KHÔNG NGỘ THÌ MÊ, KHÔNG MÊ THÌ NGỘ ” với khách mời Giáo sư Hà Tôn Vinh – Đạo diễn Điệp Văn
- 17.00 -  18.30   Triển lãm sưu tập áo dài Thiền Sen, sẽ trình diễn tại Festival Huế 2012
- 18.00 -  19.30   Thực dưỡng với ẩm thực chay từ gạo lứt.
- 19.30 -  20.30   Thiền Trăng với sự hướng dẫn của Master Ram đến từ Ấn Độ
- 20.30 – 21.00   Tạm biệt ra về  
 

Leave a Reply.